serbestisler.com alan adı altında hizmet veren Serbest İşler’i kullanımınız, ziyaretiniz ve Serbest İşler’e üyeliğiniz Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’na tabiidir.

Serbest İşler’i kullanarak, ziyaret ederek ve Serbest İşler’e üye olarak Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Serbest İşler’i kullanmak ve Serbest İşler’i ziyaret etmek için üye olmanız şart değildir. Ancak Serbest İşler’in sunacağı bazı özel içerik ve hizmetlerden yararlanmak için Serbest İşler’e üye olmanız gerekmektedir.

Serbest İşler’e üye olmak için anasayfada yer alan “Giriş Yap/Kayıt Ol” bağlantısına tıklayarak kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre ve talep edilecek diğer bilgileri girmeniz yeterli olacaktır.

Serbest İşler üyeliğinden yalnızca daha önce bir konu açmadıysanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılmak ve hesabınızı silmek isterseniz bilgi@serbestisler.com adresinden site yöneticisiyle iletişime geçebilirsiniz. Üyelikten ayrıldıktan sonra üyelik hesabınızı yeniden aktif hale getiremezsiniz. Eğer daha önceden konu açtıysanız üyeliğinizin silinmesi mümkün değildir. Bunun yerine Serbest İşler’den üyeliğinizin süresiz olarak yasaklanmasını talep edebilir ya da profil bilgilerinizdeki kişisel bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Serbest İşler’in herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliğinize yasak getirme, üyeliğinizi süreli veya süresiz olarak askıya alma, üyelik hesabınızdaki bilgileri silme yetkisi olduğunu kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Üyelik hesabınızda kayıtlı bilgilerin ve hesap şifrenizin güvenliği sizin sorumluluğunuzdadır. Hesap şifrenizin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması ve Serbest İşler üzerinde içeriklere yorum yazılması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım sizin sorumluluğunuzdadır.

Serbest İşler’i ziyaret ederken ve kullanırken Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’na, tarafımızdan yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü politika ve kullanım koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmalısınız. Diğer kullanıcı ve üyelerin Serbest İşler’i kullanmasını engelleyecek, zorlaştıracak veya veritabanlarını/sunucuları bozacak, işlemez hale getirecek eylemlerde bulunmamalısınız.

Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’na aykırı hareket etmeniz, Serbest İşler’i kullanırken ya da Serbest İşler’e üye olurken verdiğiniz bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Serbest İşler’i kötü niyetli şekilde kullanmanız veya Serbest İşler’in gerekli görmesi halinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Serbest İşler’i kullanmanızı engelleyebilir veya üyeliğinizi sona erdirebiliriz. Bu eylemleriniz karşısında ayrıca hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Serbest İşler’de yer alan fotoğraf, tarif, metot, kod, program, tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere tüm içerikler ile Serbest İşler markası ve serbestisler.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları serbestisler.com’a (“biz”, “tarafımız”, “bizim”) aittir veya tarafımızdan bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu nedenle; söz konusu içerikler bizden yazılı izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma haklarımız saklıdır.

Serbest İşler’in virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte teknik sorunlar yaşamanız veya diğer nedenlerle cihazlarınıza virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğramanız halinde, cihazlarınız veya programlarınızın hasar görmesinden ve uğrayacağınız diğer zararlardan dolayı sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almanızı öneriyoruz.

Sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaybolan verilerin yeniden girilmesi sizin sorumluluğunuzdur. Bu sebeple; verilerinizi korumak üzere kendi önlemlerinizi almanızı öneriyoruz.

Serbest İşler’i, Serbest İşler’deki ürün ve hizmetlerin yapısını size önceden bildirmeksizin dilediğimiz zaman değiştirebilir, geçici veya kalıcı olarak sonlandırabiliriz.

Serbest İşler’de yer alan içerik, hizmet, imkân ve diğer unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem gösteriyoruz. Ancak yayının ve/veya Serbest İşler üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermiyoruz.

Serbest İşler’deki yenilikler, kampanyalar ve diğer konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız üyelikten ayrılabilirsiniz.

Verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstereceğiz. Ancak verilerinizi sakladığımız sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Serbest İşler’e, Serbest İşler’de yer alan reklamlara veya tanıtım gönderilerimize üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebiliriz. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmeniz halinde, söz konusu internet siteleri ya da bu internet sitelerinin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığından bunlar için bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları geçerli olmayacaktır. Bu nedenle; link verilen internet siteleri ve uygulamaları ziyaret etmeniz halinde bu internet sitelerinde yer alan gizlilik politikaları ve kullanım koşullarını da gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek için Serbest İşler’de bulunduğunuz süre boyunca cihazlarınıza çerezler, site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri yerleştirilebiliriz. Ancak bunlar basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başkaca özel bilgi içermez.

Serbest İşler’i kullanırken doğrudan paylaştığınız e-posta adresi, ad ve soyad ve benzeri tüm verileri topluyor ve ürünlerle hizmetleri sunabilmek için gereken süreyle saklıyoruz. Serbest İşler’i kullanırken otomatik olarak IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, benzeri log bilgileri ve benzeri verileri anonim olarak saklıyoruz. Otomatik olarak topladığımız verilerden IP adresinizi kanuni süre, diğerlerini ise hizmetlerimiz için gerektiği süre boyunca saklıyoruz.

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın ifasını sağlamak, size daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işliyoruz

bilgi@serbestisler.com adresimize e-posta göndererek kişisel verilerinizle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yetkili makamlardan usulüne uygun talep gelmesi halinde kişisel bilgilerinizi bu makamlarla paylaşmakla yükümlüyüz.

Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları, Serbest İşler tarafından size herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğinden, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nı Serbest İşler’i her kullandığınızda gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Versiyon: 1.0
Tarih: 28.04.2020